Nu we 100% vertrouwen op onze cijfers, kunnen we betere beslissingen nemen. Het resultaat? Een sterke groei.

-Stijn Degrieck, CEO
"BrightAnalytics is het sturingsmechanisme voor onze wekelijkse management meetings."
- Stijn Degrieck, CEO

Gebruikte connectoren

Modules in gebruik

Codit pakt KPI’s doeltreffend aan dankzij consistente analyse van financiële en operationele data

Codit – IT-specialist in de integratie van mensen, applicaties en ‘things’ – zocht een overzichtelijk, veelzijdig en betrouwbaar systeem om de cijfers in verschillende vestigingen wereldwijd te monitoren en te analyseren. Een nieuw boekhoudpakket werd gekoppeld aan BrightAnalytics: een professionalisering van zowel het strategisch management als de operationele aanpak. De complexe matrix van vestigingen en projecten wordt dankzij BrightAnalytics eenvoudig te analyseren en te vergelijken: een efficiënte aanpak voor doeltreffende KPI’s, zowel op financieel als operationeel vlak.

De juiste informatie op het juiste moment

Codit verbindt organisaties met hun klanten, medewerkers, leveranciers en partners aan de hand van technologie. Die brengt data uit verschillende systemen samen om de automatisering van bedrijfsprocessen te optimaliseren en nieuwe businessmodellen mogelijk te maken. Hierbij is het cruciaal dat de juiste informatie, in de juiste vorm, op het juiste moment op de juiste plaats aankomt.

Dat is precies de wens die Codit ook had voor de eigen financiële en operationele rapportages: de juiste gegevens rapporteren aan de juiste persoon op het juiste moment. Het werken met diverse Excel spreadsheets werd complex, tijdrovend en incorrect. Daarom ging het technologiebedrijf op zoek naar een gebruiksvriendelijke rapportage tool.

Real-time koppelingen

Exact Online, het boekhoudpakket van Codit, werd als eerste gekoppeld met BrightAnalytics. Daarnaast werden ook andere business applicaties zoals het tijdsregistratiesysteem Replicon geconnecteerd, zodat financiële data gecombineerd worden met operationele cijfers. Dit levert bedrijven met services activiteiten zoals Codit helder inzicht in KPI’s zoals de billable rate of de brutomarge per project, klant of zelfs medewerker. “Hoe uitgebreider en specifieker de data om van te vertrekken, hoe veelzijdiger je rapportage mogelijkheden worden”, licht CEO Stijn Degrieck van Codit toe.

“Elke nacht om 2 uur worden de nieuwe cijfers automatisch ingeladen in BrightAnalytics. Wanneer ik ’s ochtends op mijn bureau aankom, heb ik steeds actuele data ter beschikking. Zoals ik het graag zie, want het dashboard is aangepast aan onze wensen.”

Efficiënt werken aan strategische KPI’s

Dankzij BrightAnalytics legt Codit elke maand duidelijke rapporten voor aan het strategisch management. Een performant overzicht van de directe en indirecte kosten maakt de budgettering concreet. “Door het budget te vergelijken met actuals en forecasts werken we efficiënt aan onze KPI’s. Ook operationeel spelen we kort op de bal. We zien waar we onze mensen het best inzetten, volgen de utilization rate op, analyseren de winstgevendheid van individuele projecten en vergelijken de prestaties van onze vestigingen.”

Meer vertrouwen, meer lef, meer groei

Tegelijk wordt heel wat manueel werk uitgespaard. Bijna een voltijdse medewerker. Die tijd en energie gaat nu naar het intellectuele werk: het interpreteren van de cijfers en er gepast op inspelen. Stijn Degrieck: “Bovendien voorkomen we menselijke fouten. De cijfers zijn 100% betrouwbaar. We durven nu meer risico’s nemen en ons ten volle ontplooien.”

Meerwaarde voor elke onderneming

Een duidelijk visualisatie op basis van actuele gegevens zonder veel werk voor het verzamelen van de data. Stijn Degrieck is overtuigd van de positieve impact van BrightAnalytics. “Volgens mij is het voor elk bedrijf een meerwaarde. Je kan kort op de bal spelen met vol vertrouwen in de cijfers en je rapportage. Ik zou het iedereen aanbevelen.”

logo flower

De voordelen van BrightAnalytics volgens Codit:

  • Snel reageren op actuele resultaten
  • Besparing van tijd en menselijk kapitaal
  • Eliminatie van menselijke fouten bij data-invoer
  • Intuïtieve werking, ook zonder achtergrondkennis

Benieuwd wat BrightAnalytics voor u kan betekeken?